SD-Z2

Druk sd-Z2

Otrzymywanie darowizny od bliskich osób jest rzeczą częstą i powszechną. W takiej sytuacji naszym obowiązkiem jest złożenie druku SD-Z2 do urzędu skarbowego. Zawiera on informacje o nabyciu praw własności lub majątkowych oraz […]

» Read more