Komu przysługują i jak ustalić kontakty z dziećmi?

Regulacje prawne dotyczące kontaktów z dziećmi opisuje Kodeks rodzinny. Rodzice mają prawo i obowiązek do utrzymywania kontaktów z dziećmi, co jest niezależne od kilku istotnych czynników. W utrzymywaniu relacji z dzieckiem nie ma znaczenia pozostawanie rodziców w związku małżeńskim. Prawo do kontaktów istnieje również niezależnie od wykonywania władzy rodzicielskiej. Co to oznacza w praktyce? Czy w ustalaniu kontaktów z dziećmi zawsze pomagają prawnik i sąd?

Ustalanie kontaktów z dziećmi

Prawo oraz obowiązek do utrzymywania kontaktów między rodzicem i dzieckiem ustala art. 113 Kodeksu rodzinnego. Zgodnie z jego zapisami kontakty pomiędzy podopiecznym i rodzicem obejmują między innymi odwiedziny, spotkania, czy porozumiewanie się z dzieckiem na odległość. W praktyce oznacza to, że kontakty z dziećmi nie ograniczają się tylko do bezpośredniej komunikacji. Rodzice mogą pozostawać z dziećmi w kontakcie telefonicznym, bądź korzystać z komunikatorów elektronicznych.

Ustalenie kontaktów pomiędzy rodzicem i dzieckiem może nastąpić na kilka sposobów. Opiekunowie mogą zdecydować o sposobie i formie kontaktów z dzieckiem na drodze porozumienia. Często taka metoda ustalenia kontaktów nie dochodzi jednak do skutku i konieczne jest złożenie stosownego wniosku do sądu. Wówczas o sposobie i formie kontaktów rodzica i dziecka decyduje postanowienie lub wyrok sądu, niekiedy także ugoda zawarta przy udziale mediatora.

Regulowanie kontaktów z dziećmi przez sąd

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem należy złożyć w sądzie rejonowym. Pomocny w sprawie może okazać się adwokat, który zajmie się przygotowaniem pisma sądowego oraz będzie odpowiedzialny za przebieg postępowania. Co powinno się znaleźć we wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem? W piśmie należy zawrzeć opis sposobu, formy i częstotliwości kontaktu. Można zwrócić się z prośbą o ustalenie kontaktów z dzieckiem w co drugi weekend pomiędzy konkretnie wskazanymi godzinami. Dodatkowo we wniosku można umieścić prośbę o ustalenie sposobu opieki nad dzieckiem w wakacje i ferie.

Co zrobić, gdy drugi rodzic odmawia kontaktów z dziećmi?

Pomimo uregulowanego przed sądem sposobu kontaktów z dzieckiem, jeden z rodziców może utrudniać drugiemu spotkania z dzieckiem. Wówczas radca prawny reprezentujący stronę pokrzywdzoną, powinien złożyć w sądzie wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty, inaczej nazywany wnioskiem o egzekucję kontaktów. Po zatwierdzeniu wniosku przez sąd rodzic utrudniający kontakty z dzieckiem drugiej stronie, będzie zobowiązany zapłacić na jej rzecz określoną kwotę pieniężną. Obowiązek zapłaty będzie powstawać każdorazowo przy złamaniu postanowienia sądu.

Rodzice mają prawo i obowiązek do kontaktów z dziećmi niezależnie od wykonywania władzy rodzicielskiej. Zakres kontaktów określają rodzice na drodze wypracowanego porozumienia, bądź występują o ustanowienie ich przed sądem. W takim wypadku pomóc pomoże kancelaria prawna, która wystosuje odpowiedni wniosek do sądu oraz zajmie się elementami związanymi z ustalaniem kontaktów z dzieckiem. W przypadku utrudniania wykonania postanowienia sądu, rodzic pozbawiony kontaktów z dzieckiem może ubiegać się o wypłatę ustalonej kwoty pieniężnej. 

Więcej na stronie adwokatów https://dm-adwokaci.pl/uregulowanie-opieki-nad-dzieckiem-w-porozumieniu-rodzicielskim-a-w-wyroku-rozwodowym/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *