Rozwód z orzekaniem o winie

Jedną z podstawowych kwestii, którą trzeba ustalić podczas sprawy rozwodowej jest to, czy któryś z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. W takiej sytuacji sprawa rozwodowa toczy się w oparciu o pozew wniesiony przez jedną ze stron, a sąd orzekając rozwód stwierdza kto jest odpowiedzialny za to, że małżeństwo zakończyło się niepowodzeniem. Sąd może orzec o winie jednego z małżonków, obojga lub stwierdzić, że żadna ze stron nie przyczyniła się do jego rozpadu. W takiej sytuacji sąd Katowice rozwód orzeknie bez ponoszenia winy żadnej ze stron.

Jak wygląda proces rozwodowy z orzekaniem o winie?

Taki proces trwa zdecydowanie dłużej niż zwykła sprawa rozwodowa, w której żadna ze stron nie wnosi o orzeczenie o winie. Wynika to z dłuższego procesu dowodowego. Sąd powołuje wielu świadków, których wnikliwie przesłuchuje, aby stwierdzić, kto faktycznie odpowiada za rozpad małżeństwa. Przesłuchanie jednego świadka trwa często nawet godzinę, co przy większej ich ilości znacząco wydłuża cały proces. Zdarzają się także sytuacje, gdy po zapadnięciu wyroku strony wnoszą apelację i konieczne jest przeprowadzenie kolejnego długotrwałego procesu. Decydując się na taki rodzaj rozwodu konieczne jest znalezienie sprawdzonej kancelarii prawniczej. Adwokat Katowice rozwód przeprowadzi w taki sposób, aby generował on jak najmniej stresu i nerwów.

Kiedy można mówić o winie małżonka?

Gdy jeden z małżonków wnosi o rozwód z orzeczeniem o winie sąd musi ustalić, które z nich jest odpowiedzialne za rozpad małżeństwa. O winie mówi się wtedy, gdy jedna z osób przez swoje zachowanie lub zaniechanie narusza obowiązki określone przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego i tym samym przyczynia się do trwałego i zupełnego zaniku pożycia małżeńskiego. Takie zachowanie musi być celowe i świadome, aby można było mówić o winie. Jeśli podejmując pewne działania ma świadomość skutków, jakie może ono za sobą nieść, jest to podstawą do wnioskowania o rozwód z orzeczeniem o winie. Przykładem takiego zachowania mogą być różnego rodzaju nałogi ( np. alkoholizm, hazard), zdrady, przemoc psychiczna i fizyczna, odmowa współżycia. O winie nie można natomiast mówić, gdy niewłaściwe zachowania są wynikiem choroby. 

Korzyści wynikające z rozwodu z orzeczeniem o winie

Taki rodzaj rozwodu niesie za sobą szereg skutków prawnych. Małżonek, który jest winowajcą rozwodu nie może wnioskować o alimenty od drugiej strony, bez względu na sytuację materialną, w której się znajdzie. Z kolei małżonek, który według sądu jest niewinny może wnieść pozew o alimenty w chwili, gdy uzna, że przez rozwód jego sytuacja uległa pogorszeniu. O wysokości tego zobowiązania decydują przedstawione przez niego, usprawiedliwione potrzeby. W ten sposób małżonek, który nie przyczynił się do rozpadu pożycia małżeńskiego, zabezpiecza swoją przyszłość. 

Rozwód z orzeczeniem o winie wiąże się z długim procesem, który wymaga przesłuchania wielu świadków. Jest jednak słuszną decyzją, gdy jedna ze stron ewidentnie i świadomie doprowadziła do tej sytuacji. Daje on bowiem możliwość uzyskania zabezpieczenia materialnego na przyszłość, jeśli rozwód doprowadził do pogorszenia jakości życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *