Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim a karmienie piersią

Praca a karmienie piersią

Wiele kobiet przed powrotem do pracy boryka się z problemem dotyczącym możliwości karmienia dziecka piersią w czasie pracy obawiając się, że będą musiały odstawić dziecko od piersi. Prawnik Poznań prawo pracy wyjaśnia, że powrót do pracy nie oznacza konieczności odstawienia dziecka od piersi, a ustawodawca przewidział na tą okoliczność specjalne ułatwienia dla pracownicy w postaci przerw na karmienie obliczanych w zależności od czasu pracy oraz liczby karmionych dzieci.

Czas pracy a przerwa na karmienie

Ustalając czy pracownicy przysługuje przerwa na karmienie, a jeśli tak to w jakiej ilości, najważniejszą kwestią jest określenie czasu pracy pracownicy matki. Natomiast co do długości przerwy, znaczenie ma ilość karmionych dzieci.

Czas pracy a ilość przerw

Adwokat wylicza, że przypadku świadczenia pracy w czasie nieprzekraczającym 4 godzin pracownicy nie przysługuje przerwa na karmienie. Jednakże jeżeli świadczy ona pracę w wymiarze między 4 a 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie. Świadczenie pracy przez pracownicę matkę w wymiarze przekraczającym 6 godzin dziennie równoznaczne jest z uprawnieniem kobiety do dwóch przerw na karmienie.

Czas pracy a długość przerw

Co do zasady każda przerwa wynosi 30 minut, jednakże w przypadku karmienia jednocześnie więcej niż jednego dziecka, przerwa ta zostaje wydłużona do 45 minut.

Prawnik podkreśla, iż możliwość skorzystania z wydłużonej przerwy nie jest jednoznaczna z karmieniem więcej niż jednego dziecka urodzonego podczas jednego porodu. Może to być dwoje dzieci w różnym wieku, które są karmione piersią.

Przerwa na karmienie a wiek dziecka

Prawo pracy Wrocław podkreśla, że kodeks pracy nie reguluje kwestii wieku dziecka do jakiego może być karmione piersią, skupiając się wyłącznie na tym, że dzieci mają być karmione przez pracownicę – matkę. W przypadku zastrzeżeń co do zasadności karmienia dziecka pracodawca może zażądać potwierdzenia tej konieczności poprzez przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. Prawnik wyjaśnia, że odpowiednie zaświadczenie może być wydane przez lekarza pediatrę bądź sprawującego opiekę nad kobietą.

Forma udzielania przerwy na karmienie

Prawnik wyjaśnia, że przerwy na karmienie udziela się na wniosek pracownicy, który winien być złożony w formie pisemnej i zawierać dane dziecka lub dzieci, tj. imię, nazwisko, datę urodzenia. Nadto pracownica we wniosku winna określić datę od której chce rozpocząć korzystanie z przysługującego jej uprawnienia i sposób korzystania z przerwy.

Sposób korzystania z przerwy na karmienie

Co do zasady, pracownica może korzystać z przerwy na karmienie w czasie pracy. Może również złożyć wniosek o przyznanie łącznej przerwy na karmienie, jeśli przysługuje jej więcej niż jedna przerwa. Nadto to od pracownicy – matki karmiącej zależy kiedy chce skorzystać z przerw na karmienie. Zatem oprócz możliwości karmienia dzieci w trakcie pracy, pracownica może wykorzystać przysługującą jej przerwę na początku bądź na końcu pracy, co pozwoli jej na późniejsze przychodzenie bądź wcześniejsze wychodzenie w pracy. Radca Prawny podkreśla jednakże, że skrócenie czasu pracy w każdym wypadku winno odzwierciedlać długość przysługujących pracownicy przerw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *