Pobyt czasowy w Polsce – kilka informacji dla obcokrajowców

Każdy przyjeżdżający do Polski obcokrajowiec, który nie pochodzi z kraju należącego do Unii Europejskiej i chce zostać na dłużej, musi postarać się tzw. pobyt czasowy. Jest on niezbędny do legalnego przebywania na terenie kraju. Co zrobić, aby go uzyskać? Jakie przeszkody mogą znajdować się na drodze formalnej do uzyskania takiego pozwolenia? Zapraszamy do lektury naszego artykułu.

W polskim prawie istnieje podział na 3 rodzaje pobytów. Ten najkrótszy, na którym skupia się cały artykuł, czyli pobyt czasowy, odnosi się do sytuacji, gdy dany obcokrajowiec chce pozostać na terenie kraju dłużej niż 3 miesiące. Następnymi, nieco podobnymi stopniami jest pobyt rezydenta długoterminowego UE i pobyt stały. Pierwszy z wymienionych odnosi się do osób, które chcą przebywać w danym kraju z pobudek ekonomicznych, a pobyt stały przeznaczony jest dla obcokrajowców z więziami rodzinnymi (np. polski małżonek). Rezydent otrzymuje pozwolenia na przebywanie w kraju na 5 lat, a osoba z pobytem stałym na 10 lat.

Co daje pobyt czasowy?

Ważną kwestią jest to, że pobyt czasowy jest często pierwszym stopniem zaangażowania i wywalczenia sobie dalszych możliwości, niezbędnych do osiedlenia się w Polsce. Pozwolenie jest wydawane jedynie na 3 lata. Bez innego dokumentu potwierdzającego pobyt lub bez przedłużenia pobytu czasowego, co również się zdarza, taka osoba może zostać deportowana do kraju, z którego pochodzi i może to mieć również inne konsekwencje prawne. Dlatego też niezwykle ważne jest dopilnowanie wszelkich formalności, aby uniknąć niepotrzebnych problemów.

Całą procedurą zajmuje się urząd wojewódzki, a konkretnie wydział ds. cudzoziemców. Dany obcokrajowiec mieszkający na terenie danego województwa powinien zgłosić do odpowiedniego urzędu, przypisanego do jego miejsca zamieszkania. Jeżeli procedura dopiero się rozpoczyna, może to zająć trochę czasu, jednak jeśli jest to jedynie przedłużenie, wtedy bywa to zazwyczaj formalnością, oczywiście w sytuacji spełniania wszelkich wytycznych. Często tego typu wnioski są trudnym zadaniem dla osób nieznających lub dopiero uczących się języka. Dlatego też polecamy zgłoszenie się do specjalistów, takich jak SMAdwokaci, którzy zajmują się również reprezentacją obcokrajowców: https://smadwokaci.pl/obszary-praktyki/reprezentacja-obcokrajowcow-przed-sadami-i-organami-administracji-panstwowej/

Niezbędne formalności

Aby móc legalnie otrzymać pozwolenie na pobyt czasowy, trzeba spełniać pewne niezbędne warunki. Przede wszystkim muszą to być udokumentowane powody na zostanie w Polsce na dłużej. Są to tak podstawowe sprawy jak praca podjęta na terenie kraju, także względem delegacji, na którą wysłał daną osobę pracodawca czy otworzenie własnej działalności gospodarczej. Taka procedura odnosi się również do studentów, którzy muszą przedstawić dowody na podjęcie lub kontynuowanie studiów, podjęcie kursu przygotowawczego do danego stopnia studiów oraz rozpoczęcie badań naukowych na terenie Polski. Są to najpopularniejsze powody, jednak jest ich dużo więcej i mogą być również bardziej niestandardowe, ale wtedy o ich akceptacji decyduje urząd.

Oczywiście, w przypadku posiadania innych dokumentów poświadczających o legalności pobytu obcokrajowca, procedura pobytu czasowego nie może zostać uruchomiona. Także osoby aresztowane czy odbywające karę więzienia nie mogą liczyć na pełnoprawny pobyt czasowy. Niezbędne jest także dopełnienie wszelkich formalności, bez których uzyskanie pozwolenia również jest niemożliwe, choć same działania urzędu z roku na rok są coraz skuteczniejsze, a proces uzyskiwania pobytu czasowego dużo płynniejszy. Warto jednak brać pod uwagę wszelkie informacje na ten temat, aby skutecznie rozwiązać sprawę i zamieszkać w Polsce bez żadnych problemów natury prawnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *