Szkolenia podatkowe Warszawa

Regularne uczestnictwo w szkoleniach podatkowych pozwala na rozszerzanie wiedzy o aktualnie obowiązujących przepisach prawnych i pozwala utrwalić posiadaną już wiedzę. Właśnie dlatego szkolenia podatkowe Warszawa są kluczowe, niezależnie od tego, czy uczestnik jest pracodawcą, pracownikiem czy studentem. Pozwalają one bowiem na przyswojenie skomplikowanych często informacji w szybki i efektywny sposób.

Szkolenia podatkowe łączą teorię z praktyką

Jedną ze zdecydowanych zalet, które wynikają z uczestnictwa w naszych szkoleniach podatkowych jest bezpośredni kontakt z wysoko wykwalifikowanymi ekspertami, którzy specjalizują się w tematyce podatkowej. Posiadają oni doświadczenie w przekazywaniu swojej wiedzy, co umożliwia  efektywną współpracę z uczestnikami szkoleń. Zajęcia prowadzone są w sposób praktyczny – tak by szkolenia podatkowe umożliwiły uczestnikowi połączenie teorii z praktyką, a obok wykładów na partycypantów czekają także interesujące warsztaty. 

Warto także podkreślić, że jedną z cech charakteryzujących polskie uregulowania prawne, jest ich ciągła zmienność, co może wiązać się z niejasnością przepisów i problemami podatników. Kompleksowa i aktualna wiedza jest więc kluczem pozwalającym na jasne rozwiązywanie wszelkich kłopotów podatkowych w firmach. Nasze szkolenia podatkowe są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Oferują zajęcia dydaktyczne dotyczące takich zagadnień jak np. podatek PIT, podatek CIT, podatek VAT, podatek u źródła czy ceny transferowe szkolenie.

Ceny transferowe z uwzględnieniem zmian w przepisach

Na szczególną uwagę wśród zajęć dydaktycznych zasługują szkolenia z cen transferowych. Aktualnie zagadnienie to dotyczy wielu polskich grup kapitałowych czy grup rodzinnych firm, podczas gdy stosunkowo niedawno przedmiotowy zakres prawa podatkowego dotyczył tylko korporacji internacjonalnych. Ceny transferowe szkolenie obejmuje omówienie zagadnień ogólnych (metody szacowania dochodu, identyfikacja powiązań, elementy dokumentacji cen transferowych, sankcje za brak lub niewłaściwe przygotowanie dokumentacji) i zagadnień dotyczących nowelizacji przepisów. Regulacje dotyczące cen transferowych stale się zmieniają, a w 2019 r. pojawiły się kolejne, znaczące zmiany w przepisach prawa podatkowego. Ceny transferowe szkolenie umożliwia uczestnikom zapoznanie się z aktualnymi regulacjami podatkowymi dotyczącymi podmiotów powiązanych, zwłaszcza odnośnie CIT-TP oraz PIT-TP. 

Podczas szkoleń uczestnicy nauczą się jak sporządzić dokumentację cen transferowych i jaka jest interpretacja organów podatkowych dotyczących kwestii związanych z cenami transferowymi. 

Do kogo skierowana są szkolenia?

Adresatami naszych zajęć dydaktycznych są przede wszystkim pracownicy i właściciele biur rachunkowych, a także większych lub mniejszych firm będących podmiotami powiązanymi. Warto jednak podkreślić, że szkolenie podatkowe Warszawa pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności, koniecznych w pracy osób wykonujących takie zawody, jak m. in. doradca podatkowy czy pracownik organu podatkowego. Poziom zaawansowania szkoleń dostosowany jest indywidualnie do każdego uczestnika, co umożliwia całkowite zrozumienie tematu.

Sprawdź ofertę partnera
https://akademialtca.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *