Tematyka spadkowa (spadek, testament, zachowek, stwierdzenie nabycia)

Tajniki i niuanse związane ze spadkami

Sprawy związane ze spadkami niejednokrotnie są bardzo złożone, przez co bywają problematyczne i długotrwałe. Każdy spadkobierca ma prawo spadek przyjąć bądź go odrzucić, niezależnie od tego czy został nim obdarowany na mocy ustawy czy testamentu. Jeśli przyczyny obiektywne lub też świadome działania pozbawią kogoś udziału w spadku, dzięki instytucji zachowku, ma on możliwość skutecznego dochodzenia swoich roszczeń. Zdarza się również, że formą przyspieszenia, a nawet przymuszenia w zakresie uskutecznienia postępowania spadkowego, staje się konieczność skorzystania z wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Każdy z wymienionych aspektów wiąże się z jakąś specyfiką i uwarunkowaniami, warto więc zapoznać się z podstawową wiedzą oraz zasadami dotyczącymi spadków.

Testament, czyli uporządkuj swoje sprawy majątkowe za życia

Ryzyko skomplikowanego i nierzadko uciążliwego postępowania spadkowego, można znacząco ograniczyć – w momencie, kiedy mamy do czynienia ze spisanym za życia testamentem. Z całą pewnością wszelkie zaniechania czy zaniedbania w tym obszarze, szczególnie w sytuacjach, gdy relacje rodzinne są bardzo złożone i problematyczne, brak testamentu może prowadzić do kłopotliwego i długotrwałego postępowania spadkowego przed sądem oraz niepotrzebnych emocji.

Odrzucenie spadku, czyli bilans korzyści i strat

Przyjęcie albo odrzucenie spadku zazwyczaj wiąże się z pragmatycznym rachunkiem ekonomicznym oraz bilansem korzyści i strat, bowiem dziedziczy się nie tylko aktywa, ale także długi. Czasami o odrzuceniu spadku decydują także względy ideowe czy honorowe. Aby skutecznie odrzucić spadek, należy złożyć przed sądem lub w obecności notariusza, stosowny wniosek/oświadczenie – najpóźniej w terminie 6 miesięcy od daty, w jakiej zostało się poinformowanym o podstawie swego powołania (zwykle jest to dzień śmierci spadkodawcy).

Zachowek jako dług pieniężny

Z kolei jeśli chodzi o zachowek, to prawo do ubiegania się o niego od spadkobierców, w związku z faktem, iż jest to tzw. roszczenie majątkowe, wynosi 5 lat, po upływie których następuje przedawnienie. Postępowanie prawne o zachowek nie należy do najprostszych, tym bardziej, że pierwotnie uznani spadkobiercy, zazwyczaj nie są przyjaźnie nastawieni do tego rodzaju procedur. Dążenie do przyznania zachowku może zakończyć się jednak fiaskiem, w sytuacji, gdy spadkobiercy udowodnią, iż osoba ubiegająca się o niego została wydziedziczona, co powinno znajdywać wyraźne odzwierciedlenie w treści testamentu.

Wydziedziczenie a zachowek

Warto pamiętać, że powody wydziedziczenia są dosyć jasno sprecyzowane w Kodeksie Cywilnym (art. 1008). Zgodnie z umieszczonymi tak zapisami, osoba uprawniona do zachowku może zostać pozbawiona go, jeżeli, m. in.: wbrew woli spadkodawcy uporczywie łamie zasady współżycia społecznego, dopuściła się przestępstwa wobec spadkodawcy lub bliskiej mu osoby lub też uchyla się od wypełniania obowiązków rodzinnych.

Szeroki krąg osób mogących wszcząć postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

Istotnym aspektem związanym z omawianym tematem, jest postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Co do zasady, procedura ta ma za zadanie uporządkować obszary związane ze statusem spadku oraz osób uprawnionych do udziału w nim. Co ciekawe, możliwość złożenia do sądu wniosku w przedmiotowej sprawie ma każdy, kto posiada jakiś interes prawny w rozstrzygnięciu stwierdzenia nabycia spadku. Oprócz oczywistego grona osób, czyli spadkobierców czy zapisobierców (na podstawie testamentu), prawo do wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, mają również wierzyciele – i to zarówno ze strony spadkodawcy, jak i samych spadkobierców. W praktyce, często zainicjowanie tego postępowania dotyczy sytuacji, w których spadkobierca dziedziczy jakąś nieruchomość i jest zobowiązany, pod rygorem kary finansowej, do niezwłocznego ujawnienia stosownych zmian w księdze wieczystej.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Kancelarii Prawnej
https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *