Jak udokumentować transakcję?

Obowiązujące w Polsce prawo jest bardzo skomplikowanym zbiorem obowiązków oraz praw. Jest to szczególnie zawiły system dla osób prowadzących działalność gospodarczą, gdyż niekiedy ciężko im się jest zorientować, jakie przepisy obowiązują obecnie w kraju. Chcąc przybliżyć niejako kwestię systemu prawnego młodym przedsiębiorcom opracowaliśmy artykuł na temat możliwości udokumentowania transakcji między podmiotami. Jak można to zrobić?

Tradycyjna faktura VAT

Najpopularniejszą, a jednocześnie najczęściej stosowaną formą rozliczeń między przedsiębiorcami jest faktura VAT. Jej budowa zawiera w sobie elementy identyfikujące strony transakcji, jej przedmiot i szczegółowe dane na temat kwoty, na jaką została zawarta transakcja. Wystawienie faktury VAT wiąże się jednocześnie z obowiązkiem odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego podatku w związku z osiągniętym przychodem. Obok wymienionych elementów faktura VAT powinna także zawierać datę i miejsce wystawienia, oznaczenie terminu zapłaty i podpisy stron.

Do czego służy nota księgowa?

Nota księgowa nie służy do bezpośredniego dokumentowania transakcji kupna sprzedaży, jednakże wykorzystywana jest podczas innych zdarzeń między podmiotami. Dokument, jakim jest nota obciążeniowa wystawiany jest najczęściej podczas naliczania odsetek od niezapłaconej należności lub uznania dłużnika daną kwotą długu. Budowa noty jest prosta, ponieważ jej elementy są podobne do faktury VAT. Oznacza ona strony transakcji, kwotę, a także miejsce i datę podpisania dokumentu.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *