Świadczenia w podeszłym wieku

Przez lata pracy zawodowej niemal nie myśli się o tym, z jakich środków utrzymać będziemy się podczas przejścia na emeryturę. Na szczęście obowiązujący w Polsce system odprowadzania składek emerytalnych gwarantuje, że po przepracowaniu określonej ilości lat oraz osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymywać będzie się comiesięczne świadczenie. Wiąże się jednakże z tym kilka ważnych kwestii, o jakich nie należy zapominać. Pozwolą one w przyszłości uzyskać należne kwoty pieniężne.

Kwestia emerytury

Na poczet emerytury odprowadzane są comiesięczne składki podczas pracy zawodowej. W momencie podjęcia zatrudnienia w formie umowy o pracę od wynagrodzenia odprowadzane jest 19,52% na cześć przyszłego świadczenia. Warto wiedzieć, że kwota ta jest opłacana w części przez pracownika, a w części przez pracodawcę. Obok odpowiedniego okresu składkowego warto pamiętać, że do otrzymywania emerytury uprawnia osiągniecie określonego wieku. W przypadku kobiet jest to 60 rok życia, a w przypadku mężczyzn 65 rok życia.

Specjalne odmiany emerytury

Dla tych osób, które w ciągu swojej pracy zawodowej wykonywały ją w szczególnych warunkach ustawodawca przewiduje specjalne świadczenie. Emerytura pomostowa, bo o niej mowa powstała dla przedstawicieli takich zawodów, jak rybacy morscy, tancerze, hutnicy, czy górnicy. Główną kwestią, odróżniającą ją od tradycyjnej emerytury jest kwestia wieku, jaki wystarczy by otrzymać świadczenie. Dla kobiet jest to 55 rok życia, a dla mężczyzn już 60 rok życia. Wówczas można starać się o przyznanie emerytury pomostowej.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *