Radca Prawny – Zawód zaufania publicznego

Zawód zaufania publicznego, świadczący usługi z zakresu pomocy prawnej – Radca Prawny

Radca prawny jest zawodem zaufania publicznego. Świadczy on usługi z zakresu pomocy prawnej. Udziela porad oraz konsultacji prawnych. Sporządza opinie prawne. Opracowuje projekty aktów prawnych. Reprezentuje klientów przed urzędami oraz sądami, w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Doradztwo Prawne w Częstochowie

Radca Prawny Częstochowa jest to osoba doświadczona, wykwalifikowana, profesjonalna, rzetelna, która dba o swoich klientów oraz o dobrą renomę firmy. Swoich klientów przyjmuje w kancelariach prawnych, instytucjach publicznych lub we własnych gabinetach, jeżeli prowadzi własną działalność gospodarczą. Jest to osoba, która świadczy usługi z zakresu różnych dziedzin prawa. Jego zadaniem jest zadbanie o interesy swoich klientów.

Kryteria jakie musi spełniać Radca Prawny

Każda osoba, która chciałaby wykonywać zawód Radcy Prawnego musi spełniać pewne kryteria. Należą do nich:

  • zaświadczenie o niekaralności,
  • ukończenie magisterskich studiów prawniczych w Polsce lub za granicą,
  • korzysta z praw publicznych,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • odbył aplikację radcowską oraz złożył egzamin radcowski.

Radcę Prawnego obowiązuje etyka zawodowa

Radca Prawny jest zobowiązany do przestrzegania etyki zawodowej. Za jej złamanie, nieprzestrzeganie grożą mu poważne konsekwencje, łącznie z możliwościom wykonywania zawodu. Musi unikać konfliktów interesów, być niezależnym, chronić dane swoich klientów (tajemnica zawodowa). Radcy Prawni odpowiadają przed organami samorządowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *