Radca Prawny – Zawód zaufania publicznego

Zawód zaufania publicznego, świadczący usługi z zakresu pomocy prawnej – Radca Prawny

Radca prawny jest zawodem zaufania publicznego. Świadczy on usługi z zakresu pomocy prawnej. Udziela porad oraz konsultacji prawnych. Sporządza opinie prawne. Opracowuje projekty aktów prawnych. Reprezentuje klientów przed urzędami oraz sądami, w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Doradztwo Prawne w Częstochowie

Radca Prawny Częstochowa jest to osoba doświadczona, wykwalifikowana, profesjonalna, rzetelna, która dba o swoich klientów oraz o dobrą renomę firmy. Swoich klientów przyjmuje w kancelariach prawnych, instytucjach publicznych lub we własnych gabinetach, jeżeli prowadzi własną działalność gospodarczą. Jest to osoba, która świadczy usługi z zakresu różnych dziedzin prawa. Jego zadaniem jest zadbanie o interesy swoich klientów.

Kryteria jakie musi spełniać Radca Prawny

Każda osoba, która chciałaby wykonywać zawód Radcy Prawnego musi spełniać pewne kryteria. Należą do nich:

  • zaświadczenie o niekaralności,
  • ukończenie magisterskich studiów prawniczych w Polsce lub za granicą,
  • korzysta z praw publicznych,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • odbył aplikację radcowską oraz złożył egzamin radcowski.

Radcę Prawnego obowiązuje etyka zawodowa

Radca Prawny jest zobowiązany do przestrzegania etyki zawodowej. Za jej złamanie, nieprzestrzeganie grożą mu poważne konsekwencje, łącznie z możliwościom wykonywania zawodu. Musi unikać konfliktów interesów, być niezależnym, chronić dane swoich klientów (tajemnica zawodowa). Radcy Prawni odpowiadają przed organami samorządowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *