Kryzys w małżeństwie – separacja to tez wyjście

Kryzys w małżeństwie – separacja to tez wyjście

Kiedy chodzi o coraz częstsze kryzysy w instytucji małżeństwa, coraz powszechniej stosuje się instytucję separacji.

Na pewno pomaga ona w tym, by nie podejmować radykalnych kroków w postaci rozwodu, a dać jeszcze jakiekolwiek szanse na porozumienie.

Warto jest zatem przybliżyć nieco to, czym jest separacja i jakie skutki niesie.

Rozpad pożycia, ale jeszcze nie rozwód

Wiadomą sprawą jest, że wskutek różnego rodzaju działań i sytuacji, pożycie małżeńskie może się rozpaść. Czasem jest to skutkiem wyjazdów, czasem niedopasowania charakterów, a czasem wzajemnego wypalenia się uczuć drzemiących w małżonkach. Jednak nie zawsze kryzys ma charakter trwały, więc warto jest poważnie rozważyć, czy separacja nie będzie tutaj wyjściem o wiele lepszym niż rozwód. Małżonkowie nie muszą już mieszkać razem, jest czas na mediacje i odpoczynek od spraw, które mogły doprowadzić do problemów. Na wniosek obu stron sąd może orzec separację.

Opieka nad dziećmi

Podstawową zasadą braną pod uwagę przy orzekaniu kwestii związanych z potomstwem jest to, że ani standard życia, ani też ich warunki socjalne nie mogą pogorszyć się w wyniku separacji. Dlatego też dzieci pozostają w miejscu dotychczasowego zamieszkania, by nie doszło do konieczności zmiany miejsca pobierania nauki i by nie doszedł dodatkowy stres wynikający z przeprowadzki. Ponadto też dochodzi również kwestia świadczeń alimentacyjnych. Tutaj również osobie sprawującej opiekę należą się świadczenia zabezpieczające życie dzieci dokładnie na takim samym poziomie, na jakim żyły dotychczas. Ma to być wszakże czas refleksji i rozmów między rodzicami, nie coś, co poruszy dzieci i ich dotknie.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *