Wyjazd służbowy - co musisz wiedzieć?

Wyjazd służbowy – co musisz wiedzieć?

Wykonywanie pracy wiąże się często z wieloma obowiązkami, które należy wypełnić nie tylko w zakładzie pracy.

Na życzenie pracodawcy oraz za zgodą pracownika, jeśli umowa nie stanowi inaczej, obowiązki zawodowe wykonywane są w formie delegacji służbowych. Nie oznacza to jednak, że wszelkie koszty związane z wyjazdami ponosi pracownik- co więc trzeba wiedzieć na temat delegacji służbowych?

Co podlega rozliczeniu?

Koszty związane z podróżami służbowymi pokrywa pracodawca. Nie jest to jego dobra wola, lecz obowiązek, wynikający z przepisów Kodeksu Pracy. Zgodnie z nim osoba zatrudniona, która wykonuje polecenia służbowe poza miejscem wykonywania pracy ma prawo do otrzymania należności przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Należą do nich przede wszystkim koszty noclegu oraz wyżywienia, które obejmują także pozostałe koszty powstałe podczas podróży służbowej. Warto wiedzieć, że diety zagraniczne to kwoty, które ustalane są według stawek obowiązujących w kraju, do jakiego pracownik się udaje.

O jakich kwotach mowa?

Aby ubiegać się o zwrot kosztów podróży służbowej nie można zapomnieć o fakturach, które udokumentują pobyt. Warto także wiedzieć, o jakich kwotach mowa. Pracownik, który przebywa poza miejscem wykonywania pracy do 8 godzin może ubiegać się o zwrot w wysokości 1/3 dziennej diety. Osoba, która wykonuje czynności zawodowe poza miejscem pracy w czasie między 8 a 12 godzin może starać się o zwrot kosztów w wysokości połowy diety. Pełna kwota diety przysługuje pracownikom, którzy w delegacji znajdowali się ponad 12 godzin.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *