SD-Z2

Druk sd-Z2

Otrzymywanie darowizny od bliskich osób jest rzeczą częstą i powszechną. W takiej sytuacji naszym obowiązkiem jest złożenie druku SD-Z2 do urzędu skarbowego. Zawiera on informacje o nabyciu praw własności lub majątkowych oraz jest wymagany, aby móc być zwolnionym z podatku przy tej okazji. Czym zatem jest druk SD-Z2 ? Gdzie i jak trzeba go złożyć ? Ile czasu mamy na dokonanie tej czynności ? Czy prawnik będzie pomocny w trakcie składania takiego wniosku ? Odpowiedzi wraz z przydatnymi informacjami w dalszej części tekstu.

Czym jest druk SD-Z2 ?

Druk SD-Z2 to druk, który należy złożyć do urzędu skarbowego, jeśli z różnych powodów nabędziemy mającej od najbliższej rodziny.

Druk mają obowiązek złożyć osoby, które otrzymały od bliskich darowiznę. Stopień pokrewieństwa jest jasno stwierdzony przepisach i należy wysłać formularz, jeśli otrzymaliśmy majątek od: małżonka, osób zstępnych (czyli dziecka, wnuka itp.), osób wstępnych (czyli rodzica, dziadka), rodzeństwa oraz osób spowinowaconych takich jak macochy czy ojczyma. Złożenie wniosku jest wymagana przez osoby, które nabyły majątek poprzez zachowek, zwykły zapis, darowiznę, zniesienie współwłasności oraz dyspozycję bankową (np. po śmierci właściciela konta).

Druk SD-Z2 dotyczy osób, które w trakcie nabycia majątku zamieszkiwały na terenie Polski, rzeczy, które są przedmiotem nabycia — znajdują się w kraju, lub nabywcą jest obywatel polski. W przypadku otrzymania takiej darowizny, aby móc starać się o zwolnienie z podatku konieczne jest złożenie właśnie takiego formularza. Obowiązek złożenia wniosku zachodzi, jeśli w ciągu 5 lat, łączna suma darowizny od tego samego członka rodziny przekracza kwotę wolną od podatku. Obecnie jest to ok. 9500 zł.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek ?

 

Wniosek należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na aktualny miejsce zamieszkania. Formularz należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia stwierdzenia obowiązku podatkowego wynikłego z nabycia majątku. W przypadku gdy otrzymujemy spadek, 6 miesięcy liczy się od daty uzyskania prawomocnego postanowienia sądowego. W przypadku darowizny obowiązek ten rozpoczyna się z chwilą podpisania aktu notarialnego.

Pomoc prawna

Podczas składania takiego wniosku warto poprosić o pomoc prawną. Radca prawny czy adwokat pomoże ustalić, czy musimy składać taki formularz oraz sprawdza jego poprawność. Porada prawna nie jest skomplikowana, a radca po krótkiej rozmowie będzie w stanie stwierdzić jakie czynności musimy wykonać. Z takiej możliwości warto również skorzystać, jeśli sprawa jest skomplikowana i obawiamy się o popełnienie błędu. Usługa porady prawnej kosztuje kilkadziesiąt złotych i będzie to znacznie mniejszy koszt niż ewentualna kara.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *