Wypowiedzenie umowy o pracę – to musisz wiedzieć

W dzisiejszych czasach zatrudnienie na umowę o pracę nie dla każdego jest czymś zwykłym, naturalnym. Niektórzy nadal traktują to jako wielki przywilej, przez co skłonni są przymykać oko na nieprawidłowości, które pojawią się podczas ich zatrudnienia, lub podczas rozstania z firmą. Niezależnie od tego czy to pracownik, czy pracodawca wręcza wypowiedzenie, muszą być zachowane pewne zasady wypowiedzenia umowy o pracę.

Kto i kiedy może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę?

Zgodnie z przepisami, zarówno pracownik, jak i pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę. Co istotne, ani jedna, ani druga strona wcale tego wypowiedzenia przyjmować nie musi. Trzeba jednak pamiętać, że wypowiedzenie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem pracy jest czynnością jednostronną. Znaczy to tyle, że żadna ze stron nie potrzebuje zfgody drugiej, by wypowiedzenie miało moc prawną. Należy jednak pamiętać o zachowaniu odpowiedniego okresu wypowiedzenia.

Ile trwa okres wypowiedzenia i czy trzeba wtedy chodzić do pracy?

Długość okresu wypowiedzenia może być różna i zależy od stażu pracy u danego pracodawcy. Jak stanowi art. 36 Kodeksu pracy, długość okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślonylub określony wynosi: 2 tygodnie dla zatrudnionych poniżej 6 miesięcy; 1 miesiąc – zatrudniony co najmniej 6 miesięcy lub 3 miesiące – jeśli pracownik był zatrudniony przez co najmniej 3 lata.

Co do zasady, pracownik jest zobowiązany do wykonywania swoich obowiązków aż do ostatniego dnia wypowiedzenia, jednak pracodawca może go z tego obowiązku zwolnić.

Warto o tym pamiętać i w razie jakichkolwiek wątpliwości nie wahać się korzystać z usług kancelarii prawnych. Pewny prawnik pomoże wyegzekwować prawa pracownika.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *