rozwód

Ile kosztuje rozwód? Koszta postępowania rozwodowego w Polsce.

Ile kosztuje rozwód? Koszta postępowania rozwodowego w Polsce.

Jak powszechnie wiadomo, aby uzyskać rozwód ponieść trzeba wysokie koszty – zarówno sądowe, jak i związane z profesjonalną reprezentacją w procesie sądowym – przez adwokata bądź radcę prawnego. W określonych wypadkach sąd może zwolnić z ponoszenia kosztów sądowych, jednak wcześniej strona wykazać musi, iż ma na tyle niskie dochody, iż nie jest w stanie ich ponieść.

Koszty profesjonalnego pełnomocnika – adwokata bądź radcy prawnego

Skorzystanie z pomocy prawnej adwokata bądź radcy prawnego mającego doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych to koszt kilku tysięcy złotych. Wskazane honorarium zależne jest również od tego jak będzie przebiegało postępowanie rozwodowe – czy żądanie orzeczenia rozwodu współwystępuje z żądaniem orzeczenia o winie, czy też na zgodny wniosek małżonków sąd nie będzie o niej orzekał. Jednakże warto skorzystać z profesjonalnego pełnomocnika który poprowadzi sprawę od początku do końca ponieważ to może nas ustrzec przed potencjalnym błędami, które wygenerują znacznie większe problemy – straty finansowe.

Koszty postępowania sądowego

Niezależnie od tego, czy korzystamy z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, zobowiązani będziemy do wniesienia opłaty od pozwu rozwodowego w kwocie 600 zł. Opłata ta jest stała, co oznacza, że w przypadku każdego składanego pozwu rozwodowego występuje ona w takiej samej wysokości. Obowiązek uiszczenia niniejszej opłaty spoczywa na małżonku, który wytacza powództwo o rozwód – czyli składa pozew o rozwód (na powodzie). Istotną informacją jest fakt, iż w razie orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron i bez orzekania o winie, sąd z urzędu zwraca połowę uiszczonej opłaty, a więc 300,00 zł, gdy wyrok rozwodowy się uprawomocni.

Wskazać należy, iż jeżeli strona domaga się ustalenia podziału majątku, obowiązana jest wnieść opłatę w wysokości 1000,00 zł. W razie osiągnięcia przez strony porozumienia, strony mogą złożyć wspólny wniosek o podział majątku i kosztuje on 300,00 zł. Natomiast w razie orzeczenia przez sąd eksmisji jednego z małżonków, druga strona obowiązana jest wnieść opłatę w kwocie 200 zł.

Ponadto, poza opłatą od pozwu w trakcie postępowania sądowego, często pojawiają się również inne koszty, jakie strony są zobowiązane ponieść. Będą to np. koszty sporządzenia opinii przez biegłego specjalistę, przeprowadzenia badań diagnostycznych przez zespół specjalistów takich jak np. biegły psycholog lub w przypadku posiadania dzieci psycholog dziecięcy co znacząco może podnieść koszta.

Ile wynoszą przeciętne koszty postępowania rozwodowego?

Mając na uwadze powyższe, przeciętny koszt rozwody Poznań w przypadku małżonków posiadających małoletnie dzieci kosztuje państwo ok. 2,5 tys. złotych. Tam gdzie niezbędne będą dodatkowe badania – 3,5 tys. złotych. Natomiast najtańszy rozwód bez dzieci kosztuje – 860,00 zł. Do tego koszty jakie ponoszą strony są jeszcze wyższe, bowiem dochodzą wówczas należności przypadające profesjonalnemu pełnomocnikowi w zamian za reprezentację w sądzie.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż w 2016 roku na 63,5 tys. orzeczonych rozwodów w 26 tys małżonkowie nie mieli wspólnych dzieci, w 22,8 tys. mieli tylko jedno dziecko, w 12 tys. – dwoje dzieci, w 1881 – troje dzieci, natomiast w 453 czworo bądź więcej. Z dokonanych szacunków wynika, że przeprowadzenie rozwodu tam gdzie nie ma dzieci jest najtańsze. Co składa się na tę kwotę? Średnio trzy rozprawy – ok. 290 zł, przesłuchanie czterech świadków (zwrot) – ok. 100 zł, postępowanie mediacyjne 150,00 zł, wysłanie 12 pism (14 zł), praca nad sprawą – ok. 311 zł.

Zwrot kosztów dla małżonka

Jeżeli sąd uwzględni wniosek strony o zwolnienie od kosztów sądowych, wówczas strona może spodziewać się zwrotu wszelkich nakładów które poniosła w związku z postępowaniem. Taki zwrot występuje zarówno w całości, jak i w części. Strona przegrana pokrywa całość kosztów poniesionych przez przeciwnika (w tym opłaty, koszty zastępstwa procesowego, wynagrodzenia biegłych itd.). Jeżeli sąd oddali w całości wniosek rozwodowy to strona wnosząca zobowiązana będzie zwrócić koszty poniesione przez drugą stronę sporu.

2 komentarze

  • Michał Jeruszka

    To fakt! Rozwód potrafi zniszczyć finansowo ale taki źle przeprowadzony. Słyszałem że nie którzy biorą nawet winę na siebie z orzekaniem o winie xD a wtedy druga strona może zarządzać alimentów. To dopiero głupota! Najgorzej jest wierzyć forumowym znawcom tematu. Adwokat to adwokat, swoje weźmie ale sprawę załawi tak żeby nie było wiekszych problemów. Pozdrawiam rozwodnik.

  • Lukasz

    Moja była oskubała mnie do prawie do zera. Tylko czekać aż komornik mi wjedzie muszę ją spłacić za mieszkanie i samochód przez podział majątku. Ale poszedłem sam na chojraka bez pełnomocnika :/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *