Podatek od najmu lokalu – rodzaje

Każdy zajmujący się wynajmem mieszkań z pewnością musiał zetknąć się z podatkiem od najmu lokalu. Jest to obowiązkowy podatek, który należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Jednak w takim przypadku wynajmujący może sobie wybrać, który z rodzajów podatków chce opłacać. W Polsce mamy możliwość wyboru między dwoma formami, czyli opodatkowanie na zasadach ogólnych i opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Ten rodzaj podatku od najmu lokalu działa na takiej zasadzie, że podstawą opodatkowania jest dochód czerpany z najmu. Jest to różnica między przychodem a kosztami uzyskania przychodu. Obliczany jest on według przyjętej skali, czyli 18% jeżeli dochód nie przekracza 85 528 zł, a 32% jeśli dochód przekracza 85 528 zł.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Zgodnie z art. 12 podstawą opodatkowania jest przychód wynajmującego. Po tym ryczałcie podatek od uzyskanych przychodów nie jest pomniejszony o koszty jego uzyskania. Wszystko to oznacza, że ten rodzaj podatku od najmu lokalu nie uwzględnia się jakichkolwiek kosztów uzyskania przychodu, czyli podatek płacony jest od całego otrzymanego przychodu. Wynosi on obecnie 8% od przychodu do kwoty 100 000 zł, a 12,5% o nadwyżki tej kwoty.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *